Νέα μέτρα κυκλοφορίας στο λιμάνι

Νέα μέτρα αποφασίζονται για την κυκλοφορίασ το λιμάνι λόγω της εκτέλεσης έργων. Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 καθώς και την Παρασκευή 29/10/2021, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο, από την συμβολή των οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Βάμβα θα παραμείνει κλειστό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην κατεύθυνση προς ξενοδοχείο “ΧΑΝΔΡΗΣ” θα διεξάγεται από την οδό Βενιζέλου. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας θα είναι από την 07:30 και μέχρι ώρα 19:00.