Νέα συστήματα θερμικών καμερών στα ΠΑΘ 060, 070 και 080

Με νέα συστήματα θερμικών καμερών θα εφοδιασθούν τα πλοία ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ) 060, 070 και 080, τα οποία εκ περιτροπής βρίσκονται στη Χίο, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη.

Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε στις 16-06-2017, με την υποβολή της αιτήματος χρηματοδότησης προς την Εντεταλμένη Αρχή “Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) για χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, ενώ η σχετική Συμφωνία Επιδότησης Δράσης υπογράφηκε στις 13-07-2017. Ακολούθως καταρτίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, στις 17-10-2017 προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και στις 27-11-2018 το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία «MILTECH HELLAS A.E.» έναντι συμβατικού τιμήματος 2.850.00,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Κάθε σύστημα που θα εγκατασταθεί περιλαμβάνει αισθητήρες θερμικής απεικόνισης νύχτας και ημέρας (θερμικές κάμερες) με βάσεις και μηχανισμούς σταθεροποίησης, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα λειτουργίας και η απόλυτη ακρίβεια στόχευσης του διασυνδεμένου οπλικού συστήματος σε όλες τις επιχειρησιακές συνθήκες πλεύσης, κονσόλα χειρισμού – παρακολούθησης-απεικόνισης, λογισμικό λειτουργίας, καθώς και πάσης φύσης εργασία (συνδέσεις, καλωδιώσεις), εξοπλισμό, ανταλλακτικό και αναλώσιμο για την ορθή λειτουργία του. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση τεχνικών στην τεχνική υποστήριξη και επισκευή του συστήματος καθώς και τεσσάρων μελών πληρώματος του κάθε ΠΑΘ.

Στις δυνατότητες των εν λόγω συστημάτων συγκαταλέγονται οι αυξημένες δυνατότητες επιτήρησης, ο έγκαιρος εντοπισμός στόχων και η εξακρίβωση περιστατικών τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο κατά τη νύχτα σε μακρινές αποστάσεις, με συνέπεια την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των πλοίων.

«Τα πλοία ανοιχτής θαλάσσης, για τα οποία προορίζονται τα συστήματα, είναι τα μεγαλύτερα πλοία του στόλου του Λ.Σ. – ΕΛΑΚΤ και δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην επιτήρηση – φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, επομένως η ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση / αστυνόμευση στην θαλάσσια περιοχή ευθύνης τους, την βελτίωση της ασφάλειας, καθώς και στον πληρέστερο έλεγχο και αρτιότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επιπρόσθετα, με τη χρήση των θερμικών καμερών, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση των περιττών κινήσεων των πλοίων, με συνεπαγόμενο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των λειτουργικών εξόδων τους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας

Το έργο, μετά από ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, κατακυρώθηκε στην εταιρεία «MILTECH HELLAS A.E.», αντί συμβατικού τιμήματος 2.850.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Τα συστήματα θερμικών καμερών θα παραδοθούν σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια