Νέες τεχνολογίες και ανθρώπινος παράγοντας στην ιατρική

Ημερίδα υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, για την παρουσίαση νέων ιατρικών τεχνολογιών αλλά και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων που προέρχονται από τις επιστήμες της διοίκησης,στην διαχείριση και βελτίωση των ιατρικών διεπιστημονικών ομάδων, όπως και τις νομικές επιπτώσεις από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, πραγματοποιείται το Σάββατο 20 Απριλίου 2019, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στις 10.00.
Η χρησιμότητα των πορισμάτων της ημερίδας -παρά τον ιατρικό της προσανατολισμό-θα ωφελήσει όχι μόνο όσους εργάζονται στον τομέα της  υγείας (ιατροί νοσηλευτές διοικητικοί κ.λπ.) αλλά και ευρύτερα τα μέλη μιας ομάδας σε ένα οργανισμό ή επιχείρηση δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια