Νέο Δ.Σ. στη Βοκαριά Νενήτων

Η Στέλλα Κουντουριάδη είναι η νέα πρόεδρος στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο ΝενήτωνΗ Βοκαρια” .
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα έναι το εξής:
Πρόεδρος : Στέλλα Κουντουριάδη
Αντιπρόεδρος : Παμπαλου Αγγελική
Γενικός γραμματέας : Καίτη Πουλερέ
Αναπληρωτής γραμματέας : Παμπάλου Λεμόνια
Ταμίας : Νεκτάριος Λυμπέρης
Τακτικά μέλη : Βούκουνας Γιάννης , Φασιανός Γιάννης , Πασσαδη Αθήνα , Αντωνάκη Κωνσταντίνα
Αναπληρωματικά μέλη : Δουλγεράκη Ευαγγελία , Ρηγάκη Μαρία
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια