Νέο συμβούλιο για τους γυμναστές

Νέο διοικητικό συμβούλιο απόκτησε η Ένωση Πτυχιούχων Γυμναστών, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Βαρή Θένια

Αντιπρόεδρος: Ξούρος Παναγιώτης

Ταμίας: Αναστασίου Αντώνης

Γραμματέας: Αμυγδάλου Αθηνά

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Αλάτσης Παντελής

Αναπληρωματικό Μέλος: Ντούλης Δημήτρης

Αναπληρωματικό Μέλος: Κοκαλιάς Βασίλης