Νέοι διοικητές και υποδιοικητές υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης και υπηρεσίας ασύλου

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, ορίζονται οι νέοι επικεφαλής στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), καθώς και στην υπηρεσία ασύλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τάσος Μαντάγαρης αναλαμβάνει τη θέση του διοικητή της υ Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ ο κ. Σπύρος Χαγκαμπιμάνα ορίζεται ως υποδιοικητής.

Παράλληλα, ορίζονται στην υπηρεσία ασύλου ως διοικητής ο, μέχρι πρότινος διευθυντής της υπηρεσίας κ. Μάρκος Καραβίας, ενώ ο κ. Ιωάννης Σφυράκης αναλαμβάνει την θέση του υποδιοικητή.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια