Ο διαγωνισμός καθαριότητας, ο κυρίαρχος, τα… τσικό και η σιωπή Κανταράκη

Πριν έναν μήνα γράφαμε για τις περίεργες (κατ΄ εξακολούθηση) διαδικασίες ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου επί τρίμηνο, αφού ο κανονικός διαγωνισμός έχει ακόμα μέλλον, που είχαν ως αποτέλεσμα η ίδια εταιρεία να ανακηρυχθεί ανάδοχος, όπως ακριβώς συνέβη (καρμπόν) και στην ανάλογη προηγούμενη διαδικασία τριμήνου.

Το νέο (δεύτερο) τρίμηνο καταλαμβάνει την περίοδο από 15 Απριλίου έως 14 Ιουλίου 2022 και είναι μάλλον ή βέβαιον ότι θα υπάρξει και τρίτο, αφού το πιθανότερο είναι να μην έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την διετή ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου.

Ανταγωνισμός χωρίς αντίπαλο

Τι είχε συμβεί τότε; Όπως, άλλωστε, τον περασμένο Ιανουάριο;

Μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου των υπηρεσιών καθαριότητας, η ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., η οποία έχει και τις υπηρεσίες πλυντηρίων του νοσοκομείου πήρε με απευθείας ανάθεση το έργο της καθαριότητας για 14 ημέρες και στην συνέχεια τα δύο τρίμηνα.

Στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (για τα τρίμηνα) είχε… αντιπάλους δύο μικρές και άσημες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες ούτε κατ΄ ελάχιστον είχαν τις δυνατότητες να την ανταγωνισθούν.

Επιπλέον, οι δύο αυτές εταιρείες, οι PSM FACILITΙES IKE και GREEN POWER CLEANING P.C., ενώ δεν πληρούν ούτε κατά διάνοια της χρηματοοικονομικές και λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη του κανονικού διαγωνισμού για τις υποψήφιες εταιρείες, παρά ταύτα εκλήθησαν να διαγωνισθούν για να προσφέρουν ακριβώς αυτές τις υπηρεσίες καθαριότητας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι δύο αυτές εταιρείες εμφανίσθηκαν κυριολεκτικά από το πουθενά, την πρώτη φορά (τον Ιανουάριο 2022) πριν καν προκύψει αναγκαιότητα προσφυγής σε τέτοια διαδικασία και τον Απρίλιο… όλως τυχαίως εξεδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία διαπραγμάτευσης την 1η Απριλίου 2022, την ίδια δηλαδή ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου αποφάσιζε να καλέσει τις τρεις εταιρείες στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κι ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιός και με ποιές ακριβώς διαδικασίες κάλεσε αυτές τις τρεις εταιρείες κι όχι κάποιες άλλες, τουλάχιστον ισοδύναμες.

Και μια… μικρή λεπτομέρεια: Η εταιρεία PSM FACILITΙES IKE, που συμμετείχε στις διαδικασίες των τριμήνων και τις δύο φορές, την πρώτη φορά τον Ιανουάριο είχε νομική μορφή ΙΚΕ (ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία). Την δεύτερη φορά, τον Απρίλιο 2022, ενώ είχε μετατραπεί, από τον Φεβρουάριο του 2022 μάλιστα, σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) εκλήθη ως ΙΚΕ και «διαγωνίσθηκε» ως ΙΚΕ…

Σιωπά η διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου

 

Ο astraparis.gr, στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, απευθύνθηκε την περασμένη Τρίτη, 3 Μαΐου 2022, στην διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου κα Ελένη Κανταράκη, προς την οποία έθεσε συγκεκριμένες ερωτήσεις, για να φωτισθεί αυτή η υπόθεση.

Ωστόσο, η διοικήτρια προτίμησε την σιωπή, επιβεβαιώνοντας με την στάση της αυτή ότι πράγματι οι διαδικασίες ούτε διαφανείς υπήρξαν, ούτε έχουν λογική, ούτε διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας και των συμφερόντων του νοσοκομείου Χίου.

Παραθέτουμε κατωτέρω τις τρεις ερωτήσεις προς την κα Κανταράκη και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την σιωπή της και την γενικότερη στάση της και στο συγκεκριμένο θέμα των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου.

1. Με ποια διαδικασία απευθύνατε πρόσκληση, προκειμένου να καταθέσουν την 1η Απριλίου 2022 το ενδιαφέρον τους, για την επί τρίμηνο ανάληψη των υπηρεσιών καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου οι εταιρείες ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε., PSM FACILITΙES IKE και GREEN POWER CLEANING P.C.;

2. Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι αναφερόμενες τρεις εταιρείες εκ των οποίων οι δύο (δεύτερη και τρίτη) μειονεκτούν ως προς τα μεγέθη και την εμπειρία με την πρώτη, καθιστώντας άνισο τον ανταγωνισμό;

3. Οι δύο εταιρείες, οι PSM FACILITΙES IKE και GREEN POWER CLEANING P.C., δεν φαίνεται να πληρούν ούτε κατ΄ ελάχιστον τις προδιαγραφές και τους όρους που έχουν τεθεί στην προκήρυξη για τους υποψήφιους του διεθνούς διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας. Με ποιο σκεπτικό, λοιπόν, εκλήθησαν να συμμετάσχουν στην διαδικασία;

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια