Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στο Λιμενικό Ταμείο έφερε πρόσληψη με 14.000 ευρώ

Συνήθως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις και φορείς αποκαλύπτουν φοροδιαφυγή σε βάρος του Δημοσίου, όμως εδώ – στην περίπτωση του Λιμενικού Ταμείου Χίου – ανέδειξε σε πρώτη φάση την δυνατότητα του φορέα να αυξήσει τα έσοδά του.

Αυτό έλαβε υπόψη της η διοίκηση του Λ.Τ. κι έτσι στην σημερινή, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος κ. Κυριάκος Ζωάνος έθεσε προς συζήτηση – αφού προηγουμένως ενημέρωσε για τον έλεγχο που έκανε το ΣΔΟΕ την προηγούμενη εβδομάδα – το θέμα πρόσληψης ενός ανθρώπου, ο οποίος θα επεξεργασθεί το business plan του φορέα, με στόχο την αύξηση των εσόδων του.

Η αμοιβή του θα είναι 14.000 ευρώ και φυσικά το έργο θα το αναλάβει ο υποψήφιος με απευθείας ανάθεση, ούτε διαγωνισμοί, ούτε πρόσκληση υποψηφίων. Χώρια που οι… κακές γλώσσες κυκλοφορούν και όνομα.

Το θέμα υπό τον τίτλο «έγκριση τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000 ευρώ για τη στατιστική ανάλυση εσόδων της τελευταίας πενταετίας και δυνατότητες αύξησης αυτών», εγκρίθηκε ομοφώνως από το συμβούλιο με μια μικρή «γκρίνια» του κ. Ματθαίου Φαφαλιού «μα δεν είναι πολλά τα χρήματα;».

Πρόκειται για την πρώτη στην ιστορία του Λιμενικού Ταμείου σχετική ανάθεση έργου και όλοι αναμένουν με ανυπομονησία από πού θα προκύψουν τα επιπλέον έσοδα, πέραν των ήδη γνωστών προστίμων, λιμενικών τελών, τελών για χρήση σε λιμάνια και λιμανάκια κ.λπ.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια