Ο Γιάννης Μακριδάκης μας διαβάζει την ιστορία της Χίου

Σειρά δημοσίων αναγνώσεων  ξεκινά ο Γιάννης Μακριδάκης με αποσπάσματα του βιβλίου του “10.516 μέρες, Ιστορία της νεοελληνικής Χίου, 1912-1940″.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 στις 19.00 στο Αερικό, στον Καρφά. Θα γίνει ανάγνωση των κεφαλαίων της πρώτης ιστορικής περιόδου, που αφορά στο χρονικό διάστημα λίγο πριν την Απελευθέρωση και θα ακολουθήσει συζήτηση.
Οι συναντήσεις θα οργανώνονται εβδομαδιαίως και όταν ολοκληρωθούν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν αποκτήσει πλήρη εικόνα της ιστορικής καθημερινότητας της Χίου κατά την περίοδο 1912-1940.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Στον χώρο θα υπάρχει κουτί εθελοντικής οικονομικής στήριξης των εργασιών του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Χίου