Ο πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί για συνοριοφύλακες στην Π.Ε. Χίου

Ανακοινώθηκε την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ο πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου στην περιφερειακή ενότητα Χίου, καθώς και στις λοιπές Π.Ε. Βορείου και Νοτίου Αιγαίου,

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σ΄αυτούς περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία (80% και 20%). Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Ο πίνακας των υποψηφίων

sinoriofilakes

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια