Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου στη Λισαβόνα

Στη Λισαβόνα βρέθηκε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου στα πλαίσια της δεύτερης κινητικότητας του προγράμματος ERASMUS+ KA1  “Η ρομποτική στην εκπαίδευση”.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 7 έως 13 Απριλίου 2019 με φορέα υλοποίησης τον Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade. Πρόκειται για έναν εθνικό και διεθνή φορέα εκπαίδευσης σχολείων, κέντρων ενηλίκων και πιστοποίησης εκπαιδευτικών, πιστοποιημένο από το υπουργείο παιδείας της Πορτογαλίας από το 2000. 

Η εκπαίδευση αφορούσε στη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων διαθεματικού περιεχομένου με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών στο μάθημα της πληροφορικής, αλλά και στην εργασία με τη μέθοδο project. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ποικίλα διδακτικά σενάρια, αξιοποιώντας το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής LEGO NXT. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με Πορτογάλους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στόχο είχαν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια