Οι 113 θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ για τη Χίο

Την δημιουργία 113 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε διάφορους φορείς της Χίου, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, προβλέπει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα, που είναι ήδη στον «αέρα».

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άρχισε χθες και θα συνεχισθεί έως τις 12 το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά την δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε όλη την Ελλάδα, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε επιβλέποντες φορείς.

Αναλυτικά, οι θέσεις που προβλέπονται για τον νομό Χίου, είναι – ανά φορέα και ειδικότητα – οι ακόλουθες (σε παρένθεση το επίπεδο εκπαίδευσης, Υ.Ε. / υποχρεωτικής εκπαίδευσης, Δ.Ε. / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τ.Ε. / τεχνολογικής εκπαίδευσης και Π.Ε. / πανεπιστημιακής εκπαίδευσης):

Περιφέρεια Β. Αιγαίου / Π.Ε. Χίου

1 οδηγών Γ΄ κατηγορίας (Δ.Ε.)

2 δασοπόνων (Τ.Ε.).

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος / Π.Ε. Χίου

9 διοικητικού – λογιστικού (Δ.Ε.)

3 διοικητικού – οικονομικού (Δ.Ε.)

6 κλητήρων – οδηγών (Δ.Ε.)

1 πληροφορικής (Δ.Ε.)

2 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

1 γεωπόνων (Π.Ε.)

1 διοικητικού – οικονομικού (Π.Ε.)

1 κτηνιάτρων (Π.Ε.)

1 περιβάλλοντος (Π.Ε.)

2 δομικών έργων (Τ.Ε.)

2 μηχανολόγων – μηχανικών (Τ.Ε.)

15 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Υγείας – Κέντρο Υγείας Πυργίου

2 βοηθών νοσηλευτών (Δ.Ε.)

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Υγείας – Σκυλίτσειο Νοσοκομείο

12 βοηθών νοσηλευτών (Δ.Ε.)

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

2 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

1 πληροφορικής (Τ.Ε.)

4 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ειρηνοδικείο

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Εισαγγελία Πρωτοδικών

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Πρωτοδικείο

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

Υπουργείο Άμυνας – Βρεφονηπιακός σταθμός ΓΕΣ

1 βοηθών βρεφοκόμων

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 διοικητικού οικονομικού (Π.Ε.)

2 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ Μαθητείας

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 λογιστικής (Τ.Ε.)

ΟΑΕΔ – ΚΠΑ 2

2 πληροφορικής (Δ.Ε.)

1 διοικητικού οικονομικού (Π.Ε.)

1 οικονομικού (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 λογιστικής (Τ.Ε.)

Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

1 διοικητικού λογιστικού (Δ.Ε.)

1 διοικητικού λογιστικού (Τ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Οινουσσών

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Χίου

1 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 χειριστών Η/Υ (Δ.Ε.)

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – ΟΠΕΚΕΠΕ

1 γεωπόνων (Π.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Γενικά Αρχεία του Κράτους

1 συντηρητές έργων (Τ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 γενικών καθηκόντων (Δ.Ε.)

2 διοικητικών γραμματέων (Δ.Ε.)

1 ψυχολόγων (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

2 γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1 επιστάτης – επιστάτρια (Δ.Ε.)

3 σχολικών βοηθών (Δ.Ε.)

1 ψυχολόγων (Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών (Τ.Ε.)

1 τραπεζοκόμων (Υ.Ε.)

Η πρόσκληση και ο πλήρης πίνακας των 19.101 θέσεων εργασίας στην διεύθυνση του ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις και διαδικασίες υποβολής αιτήσεων

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –τουλάχιστον– μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

6. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).