Οι δάσκαλοι πάνε κινηματογράφο, για το «Σκοτεινό Μυστικό»