Οι δικαιούχοι επιστροφών στους λογαριασμούς ΔΕΗ, λόγω ΑΠΕ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές της ΔΕΗ, που βρίσκονται σε δημοτικές ή κοινοτικές ενότητες, όπου έχουν εγκατασταθεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι οποίοι θα τύχουν επιστροφών στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο ΑΠΕΗΛ/οικ.187934/15.12.2016 του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ ανήρτησε στην ιστοσελίδα του τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων, όπως αυτές αναφέρονται στον οριστικό πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ.

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που το ποσό επιστροφής είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01€), οι αριθμοί παροχής δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει για να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των αυτών τοπικών κοινοτήτων σε επόμενο καταμερισμό.

Να σημειώσουμε ότι στον νομό Χίου οι δικαιούχοι βρίσκονται στον δήμο Ψαρών και στις κοινότητες Βροντάδου, Κεράμου, Χαλάνδρων, Μελανειούς και Μεστών του δήμου Χίου.

Η υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των δήμων στους οποίους ανήκουν και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι δέκα ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την επιστροφή του 1% στην διεύθυνση http://onepercent.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια