Οι εξετάσεις ελληνομάθειας περιόδου Μαΐου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Άρχισαν την 1η Φεβρουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν στις 24 Μαρτίου 2018 οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας Μαΐου 2019, όπως ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας του έτους 2019 θα διεξαχθούν στην πανεπιστημιακή μονάδα της Μυτιλήνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους). Δεν υφίσταται άλλος ηλικιακός περιορισμός.

Πρέπει ωστόσο να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι, σημειώνει το Πανεπις΄τημιο Αιγαίου στην ανακοίνωσή του.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων, όπως αυτές ανακοινώθηκαν από το κέντρο ελληνικής γλώσσας, http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

έχουν ως εξής:

Επίπεδα Ημερομηνίες Εξετάσεις
Α1 (για παιδιά

8-12 ετών), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους),

Α2 και Β1

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 γραπτές*
B2, Γ1 Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 γραπτές*
Γ2 Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 γραπτές*
Ποσό Συμμετοχής Για τα επίπεδα A1 (για παιδιά 8-12), Α1 (για εφήβους και ενήλικους), Α2 και Β1                          65 ευρώ

Για τα επίπεδα B2, Γ1 και Γ2                    73 ευρώ

*     Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσες του Λόφου Πανεπιστημίου, στην Μυτιλήνη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή αίθουσα και ώρα των εξετάσεων από την υπεύθυνη των εξετάσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html . Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την ευθύνη διαχείρισης της αίτησης).
  • Ερωτηματολόγιο (διατίθεται ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή από το Πανεπιστημίο Αιγαίου).
  • Επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.).

Σχετικά με τις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης, καθώς και γενικότερες πληροφορίες (όπως επίπεδα και δείγματα εξετάσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των εξετάσεων κα Ντίλιου Αργυρούλα.

Τηλέφωνα: 6977 086327, +30 22510 36005 Email [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/certification/index.html

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια