Οι μισθοί στον ΑΟΤΑ Χίου: Ζερβάκης 37.732,50, Γδύσης 18.720 ευρώ, ετησίως

Τα πάνω κάτω ήρθαν στα οικονομικά του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) Χίου Τριήρης Αναπτυξιακή Α.Ε., με τις ετήσιες αποδοχές του νέου διευθύνοντος συμβούλου κ. Στρατή Γδύση να διαμορφώνονται στις 18.720 ευρώ ετησίως (με τον ΦΠΑ), έναντι ποσού 37.732,50 ευρώ του κ. Αντώνη Ζερβάκη, που κατείχε την ίδια θέση με την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Η απόφαση καθορισμού των αποδοχών του κ. Γδύση ελήφθη ομόφωνα στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 1η Φεβρουαρίου 2024, με την συμμετοχή των δημάρχων Χίου κ. Γιάννη Μαλαφή, Οινουσσών κ. Γιώργου Δανιήλ και Ψαρών κ. Κώστα Βρατσάνου.

Πέραν της κατά τα ανωτέρω αμοιβής του, ο κ. Ζερβάκης στο τέλος του 2023 είχε δημιουργήσει μείζον ζήτημα, παρέτεινε την σύμβασή του στην εταιρεία, ενώ εξέπνεε η θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, προκαλώντας τον νέο δήμαρχο να τον απολύσει (με την ανάλογη αποζημίωση) αν δεν ήθελε να τον διατηρήσει στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου!

Ακολουθεί η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια μόλις χθες 3 Απριλίου 2024

gdisis_aota