Οι «παράτυποι μετανάστες»

9

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΒΗ |

Επειδή έχει αρχίσει και χρησιμοποιείται κατά την εκτίμησή μας λανθασμένα ο όρος «παράτυποι μετανάστες», καλόν είναι να διευκρινισθούν ορισμένα πράγματα επ΄ αυτού, για να μην υπάρχει σύγχυση.

Η γενική χρήση των όρων πρόσφυγες και μετανάστες, περιλαμβάνει δύο ευρύτατες κατηγορίες ανθρώπων, που εγκαταλείπουν τις εστίες τους, οι μεν πρώτοι προερχόμενοι από εμπόλεμες περιοχές και ακριβώς λόγω του πολέμου, οι δε δεύτεροι γενικώς αναζητούντες μια καλύτερη οικονομική και κοινωνική μοίρα, όπως πάντα συνέβαινε στην ανθρωπότητα.

Ο σαφής διαχωρισμός τους σε πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες πριν ακόμα αποφασισθεί οριστικά και τελεσίδικα για το ποιοι από αυτούς θα τύχουν καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ασύλου) είναι παρακινδυνευμένος, γιατί π.χ. έχουν σημειωθεί περιπτώσεις Σύριοι, προερχόμενοι από εμπόλεμες ζώνες, να επιστρέφονται στην Τουρκία.

Περαιτέρω δε ο όρος «παράτυποι μετανάστες» είναι ακόμα περισσότερο λανθασμένος, καθότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν καταγραφεί, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εφοδιασθεί με έγγραφα κι έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για την απονομή ή όχι του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Επομένως, βρίσκονται προσωρινά νομίμως στην Ελλάδα, με μόνον τον γεωγραφικό περιορισμό της παραμονής στον τόπο της καταγραφής τους, έως ότου αποφασισθεί από τις αρμόδιες αρχές είτε η απονομή ασύλου, οπότε και αίρεται το προσωρινά, είτε η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη απομάκρυνσή τους από την χώρα. Μέχρι τότε όλοι τελούν υπό καθεστώς νομίμου, έστω και προσωρινής, παραμονής.

Αυτό δε αφορά όχι μόνον τους λεγόμενους οικονομικούς μετανάστες, αλλά και τους πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές, γιατί και οι δύο κατηγορίες έχουν την ίδια νομική αντιμετώπιση.

Προσθέτουμε δε ότι από τις ελληνικές αρχές μόνον το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χρησιμοποιεί τον όρο «παράτυποι μετανάστες» στις περιπτώσεις (και μόνον) που πρόκειται για την επαναπροώθησή τους στην Τουρκία. Κι αυτό γιατί εν προκειμένω θεωρεί ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις της προσωρινής νόμιμης παραμονής τους στην χώρα.

Είναι εκ του περισσού, τέλος, αλλά πρέπει να τονισθεί ότι αποτελεί προσωπική επιλογή ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής διάστασης για το πώς κανείς θα αποκαλεί τους πρόσφυγες και μετανάστες.

Σχόλια