Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης στον Φορέα Τουρισμού Χίου

Οι πρώτες εκλογές για τηn ανάδειξη διοίκησης στον Φορέα Τουρισμού Χίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χίου.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα στο 11μελές διοικητικό συμβούλιο ή στην τριμελή εξελεγκτική επιτροπή γίνεται εγγράφως στο email [email protected] έως την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23:59, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία (επωνυμία, ΑΦΜ, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας).

Βασική προϋπόθεση για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είναι τα μέλη να είναι ταμειακώς ενήμερα. Η προθεσμία καταβολής του εφάπαξ ποσού των 300 ευρώ που καθιστά ένα μέλος ως τακτικό και ταμειακά ενήμερο ορίζεται έως την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Αριθμός λογαριασμού IBAN GR2802603120000490200900725  Τράπεζα : Eurobank

Δικαιούχος: Φορέας Τουρισμού Χίου / Αιτιολογία: Πλήρη στοιχεία της επωνυμίας

Στοιχεία επικοινωνίας email: [email protected] /  Tηλ.: 6944 362552.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια