Οι προθεσμίες για την πληρωμή δόσεων χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Την υποχρέωση για την έγκαιρη εξόφληση δόσεων τέλους από τους επιτηδευματίες που κάνουν απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του ο δήμος Χίου, όπως παρακάτω:

Καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου

Η καταβολή της 3ης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

Καταβολή του ποσοστού του ανταλλάγματος υπέρ του δήμου Χίου.

Η καταβολή της 4ης δόσης πρέπει να γίνει μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019 και η 5η δόση μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.

Για την παραλαβή των οίκοθεν σημειωμάτων πληρωμής, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία επί του θέματος οι επιτηδευματίες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του δήμου Χίου στον οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 75 και στο τηλέφωνο 22713 53117.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια