Ολοκληρώθηκε η μονάδα βιολογικού καθαρισμού στα Αυγώνυμα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της μονάδας βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων στα Αυγώνυμα, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο Χίου.

Το έργο, που είχε σχεδιαστεί προ “Καλλικράτη”, τα τελευταία χρόνια, βρισκόταν σε στασιμότητα.

Οι υπηρεσίες του δήμου Χίου και η ΔΕΥΑΧ, αφού εξασφάλισαν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις των περιβαλλοντικών μελετών, ολοκλήρωσαν το έργο, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής των Αυγωνύμων.