Οριστικά και επισήμως στη Χίο η έδρα του τμήματος Τουρισμού

Την οριστική απόφαση της κυβέρνησης να ιδρυθεί στη Χίο το τμήμα Τουρισμού του πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοίνωσε και επισήμως ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας κ. Γιάννης Θεοτοκάς, μιλώντας το πρωί της Κυριακής, 15 Ιανουαρίου 2017, σε εκδήλωση για το master plan  του λιμένος της Χίου.

Με την απόφαση αυτή, η οποία σύντομα αναμένεται να εξαγγελθεί και ως υλοποίηση, γίνεται ουσιαστικά αποδεκτή η πρόσφατη απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για έδρα του τμήματος Τουρισμού στη Χίο.

Στην σχετική απόφαση, που είχε λάβει η σύγκλητος στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, επισημαίνονται – μεταξύ άλλων – τα εξής:

«Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, που εδρεύει στη Χίο, προσφέρει το πλέον πρόσφορο ακαδημαϊκό έδαφος για την γόνιμη ένταξη του νέου Τμήματος: παρουσιάζει ισχυρή συνάφεια γνωστικών αντικειμένων και διαμορφώνονται βέλτιστες ακαδημαϊκές προοπτικές διδακτικών και ερευνητικών συνεργειών με τα υπόλοιπα Τμήματα της Χίου, δεδομένης της εξωστρέφειας και διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στους αλληλένδετους τομείς της οικονομικής επιστήμης και διοίκησης επιχειρήσεων, ναυτιλίας, μεταφορικών συστημάτων και νέων τεχνολογιών.

Το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης τουριστικών σπουδών στο Αιγαίο, προβλέπει μακρά σειρά διεθνοποιημένων ακαδημαϊκών δράσεων και συνεργιών με φορείς του τουρισμού, γεγονός που αποτελεί συστατικό στοιχείο της πρότασης και περιέχεται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσης του Τμήματος».

Σχόλια