ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.astraparis.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας να μην κάνει χρήση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση συμφωνεί ότι τους αποδέχεται και έχει παραχωρήσει τη συγκατάθεση του.

Οι όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο www.astraparis.gr. Ο www.astraparis.gr μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάζει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οι επισκέπτες / χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον www.astraparis.gr και τις υπηρεσίες του, σημαίνει ότι αποδέχονται τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να σταματήσουν τη χρήση του www.astraparis.gr ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν.

Η χρήση του www.astraparis.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη. Επομένως ο www.astraparis.gr ουδεμία φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Ο www.astraparis.gr, καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, ως προς τη χρονική εγγύτητα, ως προς την πληρότητα και την ορθότητα. Σε καμία περίπτωση, ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.astraparis.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο του www.astraparis.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, ως προτροπή, ενθάρρυνση ή οδηγία για τυχόν πράξεις. Κάθε επισκέπτης / χρήστης δρα και πράττει σύμφωνα με τη δική του βούληση και ο www.astraparis.gr ουδεμία φέρει ευθύνη.

Ο www.astraparis.gr ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ποιότητα και τους όρους χρήσης που διέπουν άλλα internet sites, στα οποία παραπέμπονται οι επισκέπτες / χρήστες μέσα από τις σελίδες του, είτε από συνδέσμους “hyperlink” είτε από διαφημιστικά banners. Αν δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε κάποιον επισκέπτη / χρήστη αυτός οφείλει να επικοινωνήσει με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους. Ρητά αναφέρεται ότι το www.astraparis.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις που αναφέρονται σε δικτυακούς τόπους που παραπέμπει μέσω των συνδέσμων “hyperlink” ή μέσω διαφημιστικών banners.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.astraparis.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.astraparis.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Εξαιρούνται μόνο όσα αναφέρονται ως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και άλλων φορέων. Το περιεχόμενο του www.astraparis.gr δεν δύναται να αποτελέσει είτε συνολικά, είτε τμηματικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνον αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον www.astraparis.gr, χωρίς κατ’ ουδένα τρόπο να θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος portal και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν την σχετική ευθύνη. Ο επισκέπτης / χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.astraparis.gr.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία τυχόν συγκαταλέγονται στον www.astraparis.gr έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.astraparis.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του  www.astraparis.gr . Οφείλει, επίσης, να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του www.astraparis.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον www.astraparis.gr τόπο ή στο διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη / χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Στον www.astraparis.gr είναι δυνατή η συνομιλία ανάμεσα στους επισκέπτες /χρήστες σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Κάθε συνομιλία πρέπει να διέπεται από την απαραίτητη ευπρέπεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλει τρίτους. Οι απόψεις που εκφράζει ο κάθε επισκέπτης / χρήστης είναι αυστηρά προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούνται από τον www.astraparis.gr. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου όρου το www.astraparis.gr μπορεί να αποκλείσει κάποιον επισκέπτη / χρήστη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Ο www.astraparis.gr ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο και επιθυμεί τη συμμετοχή των αναγνωστών του στον σχολιασμό της επικαιρότητας και την έκφραση των απόψεών τους για τα ζητήματα που θίγονται μέσα από τις σελίδες του. Τα κείμενα που αποστέλλονται προς δημοσίευση πρέπει να είναι επώνυμα, να μην είναι υβριστικά και συκοφαντικά, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να μην προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Παρακαλούμε τα κείμενα να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και κατά το δυνατόν σύντομα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο www.astraparis.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης / επισκέπτης του portal μας έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με τον www.astraparis.gr, την έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων.

COOKIES

Η ιστοσελίδα του astraparis.gr χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της ιστοσελίδας astraparis.gr, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του astraparis.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης του astraparis.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του astraparis.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του astraparis.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.