Παγχιακοί αναπτυξιακοί αγώνες στίβου από τον ΣΕΓΑΣ

Παγχιικούς αναπτυξιακούς αγώνες προκηρύσσει ο ΣΕΓΑΣ για τις κατηγορίες Κ16, Κ14, Κ12 και Κ9, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 στο δημοτικό Στάδιο Χίου.

Στην ημερίδα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παρακάτω κατηγορίες-ηλικίες :

• Κ16 ( αγόρια ) : όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2009-2010

• Κ16 ( κορίτσια ) : όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2009-2010

• Κ14 ( αγόρια ) : όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2011-2012

• Κ14 ( κορίτσια ) : όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2011-2012

• Κ12 ( αγόρια ) : όσοι έχουν γεννηθεί το 2013-2014 – 2015.

• Κ12 ( κορίτσια ) : όσες έχουν γεννηθεί το 2013-2014 – 2015.

• Κ9 ( αγόρια ) : όσοι γεννήθηκαν 2016 – 2017 ΜΟΝΟ.

• Κ9 ( κορίτσια ) : όσες γεννήθηκαν 2016 – 2017 ΜΟΝΟ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:

Κατηγορία Αγωνίσματα

Κ16 ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ 80Μ – 300Μ-1.000Μ- ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ – ΣΚΥΤ. 4Χ80Μ – ΜΙΚΤΗ ΣΚΥΤ. 4Χ200Μ.

K14 ΑΓΟΡΙΑ -ΚΟΡΙΤΣΙΑ 60Μ -ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ – ΡΙΨΗ VORTEX K12 AΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ 60Μ – 150Μ – 1.000Μ – ΡΙΨΗ M.B ( 1ΚG )

Κ9 ( ΑΓΟΡΙΑ-ΚΟΡΙΤΣΙΑ ) Παιχνίδια Kid’s Athletics

 

Στους αγώνες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια, που είναι εγγεγραμμένα σε σωματεία – μέλη της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, και διαθέτουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας του ΣΕΓΑΣ ή της ΕΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής ανά κατηγορία :

• Οι αθλητές –τριες , που ηλικιακά ανήκουν στην κατηγορία Κ16 ( 2009-2010 ) , έχουν δικαίωμα σε δύο ( 2 ) αγωνίσματα ( που να μην είναι και τα δύο ατομικά δρομικά ).

• Οι αθλητές –τριες , που ηλικιακά ανήκουν στην κατηγορία Κ14 ( 2011 – 2012 ), έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα ατομικό ( 1 ) αγώνισμα, της Κ14 ή της Κ16 και στην σκυταλοδρομία 4χ80μ ή την Μικτή 4χ200μ.

• Οι αθλητές –τριες , που ηλικιακά ανήκουν στην κατηγορία Κ12 ( 2013 – 2014 – 2015), έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ένα ( 1 ) αγώνισμα, της Κ12 ή της Κ14.

• Οι αθλητές –τριες , που ηλικιακά ανήκουν στην κατηγορία Κ9 ( 2016 – 2017 ), συμμετέχουν σε δύο παιχνίδια Κιd’s Athletics και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στα αγωνίσματα μεγαλύτερης αγωνιστικής κατηγορίας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων, θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά – στο συνημμένο έντυπο-στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και στο mail : segaschiossamos@otenet.gr. Η προθεσμία για την αποστολή, είναι η Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00.

ΓΕΝΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ : • Οι Αθλητές-τριες όλων των κατηγοριών, για να συμμετέχουν στους αγώνες, θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο, ανάλογα την ηλικία τους, που να έχει εκδοθεί από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ ή τον ΣΕΓΑΣ.

• Οι αθλητές-τριες, των κατηγοριών Κ16, Κ14, Κ12, θα προσέρχονται αυτοπροσώπως το αργότερο 30΄ πριν την έναρξη του αγωνίσματός τους στο χώρο κλήσης, με τον αριθμό που θα τους έχει προηγούμενα δοθεί, προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους.

• Η σειρά με την οποία τρέχουν οι αθλητές-τριες στην Μικτή Σκυταλοδρομία 4χ200μ είναι : Αγόρι – Κορίτσι – Κορίτσι – Αγόρι. • Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς στίβου του ΣΕΓΑΣ 2022-2023. • Κάθε σωματείο στην 4χ80μ. και στην Μικτή σκυταλοδρομία 4Χ200Μ, συμμετέχει με μία ( 1 ) ομάδα.

• Οι προσπάθειες στα Άλματα και τις Ρίψεις θα είναι, τρείς ( 3 ).

• Τεχνικός Υπεύθυνο-Διευθυντής Αγώνων, ορίζεται ο Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ.

• Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη, θα επιλύεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο-Διευθυντή Αγώνων.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ :

8.1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αθλητών-τριών στους αγώνες- για όλες τις κατηγορίες, είναι η διάθεση Αθλητικού Δελτίου και Κάρτας Υγείας Αθλητή-τριας.

8.2. Αθλητές-τριες που δεν διαθέτουν και τα δύο παραπάνω, δεν θα τους επιτραπεί να συμμετέχουν στους αγώνες.

9. ΑΠΟΝΟΜΕΣ Στους τρεις ( 3 ) πρώτους νικητές –τριες των ατομικών αγωνισμάτων και στις τρείς ( 3 ) πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας, θα δοθούν αναμνηστικά Μετάλλια και Διπλώματα.