Παιδαγωγό στο χωριό του Αίπους αναζητεί για πρόσληψη η Κιβωτός

Παιδαγωγό με έμμισθη απασχόληση για την στελέχωση του ανθρωπίνου της δυναμικού, αναζητά η Κιβωτός του Κόσμου – Αιγαίου.

Στα καθήκοντά του, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση, περιλαμβάνεται η διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, εμψύχωση, δημιουργική απασχόληση, στήριξη, επιτήρηση κι εφαρμογή του καθημερινού προγράμματος παιδιών που φιλοξενούνται στο παιδικό χωριό του Αίπους.

Το ωράριο εργασίας είναι κυλιόμενο (πρωινό – απογευματινό, περιλαμβάνει και διανυκτέρευση), ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

– Παιδαγωγικό πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής (ΑΕΙ) ή αντίστοιχης σχολής πλήρως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.

– Προϋπηρεσία στο αντικείμενο (τουλάχιστον 3 χρόνια).

– Προϋπηρεσία του υποψηφίου σε ξενώνα – σπίτι φιλοξενίας παιδιών, αλλά και στην διαχείριση παιδιών σε ομάδα, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, ακόμα και αν δεν διαθέτει παιδαγωγικό πτυχίο ΑΕΙ. Επίσης, τυχόν προηγούμενη εμπειρία ως εμψυχωτής παιδαγωγός με γνώσεις στο θεατρικό παιχνίδι ή και στην παιχνιδοθεραπεία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

– Επαγγελματισμό και διάθεση προσφοράς.

– Οι ξένες γλώσσες είναι επιθυμητό αλλά όχι αναγκαίο προσόν.

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και όποιες συστάσεις αποδεικνύουν την προϋπηρεσία τους στο e-mail: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22710 81953 Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια