Παίρνουν ενδεικτικά

Τίτλο σπουδών δημοτικό σχολείο μπορούν να αποκτήσουν όσοι έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο παίρνοντας μέρος σε εξετάσεις γραπτές και προφορικές που θα πραγματοποιηθούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Εκεί και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις.