Πανελλήνιο συνέδριο για τους τουριστικούς λιμένες και τις μαρίνες, στην Μυτιλήνη

Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνει το 2ο πανελλήνιο συνέδριο «Τουριστικοί λιμένες, μαρίνες», στην Μυτιλήνη από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου 2023.

Στην διοργάνωση του συνεδρίου συνεργάζονται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Μυτιλήνης και Χίου, η Μαρίνα Μυτιλήνης Α.Ε., η Μαρίνα Χίου Α.Ε., η Σάμος Μαρίνα Α.Ε., οι Οργανισμοί Λιμένων Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης και Ραφήνας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων δεδομένων στο χώρο των επιστημών και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις μαρίνες και τις λοιπές λιμενικές τουριστικές εγκαταστάσεις για σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα και την Κύπρο, την έρευνα, τον σχεδιασμό, την προστασία, την μελέτη, την κατασκευή και την διαχείριση, καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντός τους.

Στόχος είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας και πρακτικών στον χώρο των λιμένων και των εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής.

Απευθύνεται στους διαχειριστές μαρινών, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, οργανισμούς λιμένων, λιμενικά ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Έρευνας, Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Α.Ε. (ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.), τηλ: 22510 40330, 22510 37126 (κα Μαρία Κωνστάντογλου).

email: [email protected]

Ιστοσελίδα του συνεδρίου https://eloris.gr/synedrio-limenes-marines

Σχόλια