Παραχώρηση στον ΝΟΧ, αλλά μόνον για ναυταθλητισμό

Αν, λέμε αν, κάποιοι προσδοκούσαν ή ήλπιζαν ότι το παλαιό κτίριο του Ναυτικού Ομίλου Χίου, στην περιοχή Μπέλλα Βίστα, θα μπορούσε μετά την παραχώρηση και επισκευή του να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος εστίασης ή κάτι παρεμφερές, πρέπει να παραιτηθούν από κάθε τέτοια ιδέα.

Η λιμενική επιτροπή ήταν κάθετη στην συζήτηση του αιτήματος του ΝΟΧ για παραχώρηση του χώρου ως προς αυτό το σημείο: Ουδεμία άλλη χρήση πλην όσων προβλέπονται από το παραχωρητήριο, ήτοι χρήσεις αποκλειστικά ναυταθλητικές, που εξυπηρετούν τους σκοπούς του σωματείου.

Η παράμετρος αυτή, καίτοι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από την αίτηση του ΝΟΧ, ετέθη στην συνεδρίαση της Πέμπτης, 8 Νοεμβρίου 2018, καθότι σε παλιές εποχές εκεί λειτουργούσε χώρος εστίασης, ενώ επισημάνθηκε και η απουσία εκπροσώπων του ΝΟΧ για την παροχή διευκρινίσεων και υποστήριξη του αιτήματος.

Μετά από διεξοδική συζήτηση του θέματος η λιμενική επιτροπή αποφάσισε να παραχωρήσει στον ΝΟΧ τον χώρο, που σήμερα καταλαμβάνει το διατηρητέο (!) και αποσαθρωμένο κτίριο, έκτασης 1332 τετραγωνικών μέτρων, που εμπίπτει εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος. Ο άλλος χώρος που ζητούσε ο ΝΟΧ δεν μπορεί να παραχωρηθεί, καθότι δεν ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Χίου, αφού πρόκειται για παράνομα μπαζώματα, τα οποία ουδέποτε έχουν νομιμοποιηθεί παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες.

Αν και εφόσον τελεσφορήσει η έγκριση του master plan και ενταχθούν οι υπόψη χώροι στην χερσαία ζώνη, τότε μπορεί να περιληφθούν στην παραχώρηση – με νέα απόφαση – προς τον ΝΟΧ.

Η παρούσα παραχώρηση θα έχει δεκαετή διάρκεια, έναντι συμβολικού τιμήματος, είναι δε τούτο ένα σημείο αποτρεπτικό της χρήσης του χώρου για κερδοσκοπικές δραστηριότητες, αφού παραχωρείται ουσιαστικά δωρεάν. Αν μετά την παρέλευση της δεκαετίας αποδειχθεί ότι δεν έχει γίνει απόσβεση, τότε θα παραταθεί η παραχώρηση, ενώ αν έχει συντελεσθεί η απόσβεση μπορεί το Λιμενικό Ταμείο με νέα απόφασή του να παραχωρήσει εκ νέου τον χώρο.

Η απόφαση τη λιμενικής επιτροπής τελεί υπό την έγκριση του υπουργείου Ναυτιλίας και του ΓΕΝ και εν συνεχεία ο ΝΟΧ μπορεί να εκδώσει άδεια από την πολεοδομία και να προχωρήσει στην επισκευή του κτιρίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια