Παραλαβή πτυχίων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Τα πτυχία τους από τις εξετάσεις για το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μπορούν να παραλαμβάνουν οι επιτυχόντες από τη Δ.Δ.Ε. Χίου, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 1ος όροφος με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή δελτίου υποψηφίου και την ταυτότητα του κηδεμόνα (αν ο υποψήφιος είναι ανήλικος).

Λόγω Πανελλαδικών Εξετάσεων, η παραλαβή των πτυχίων θα γίνεται μετά τις 11:30. Θα πρέπει επίσης να παραλάβουν τα πτυχία τους και οι επιτυχόντες παρελθόντων ετών οι οποίοι μέχρι τώρα δεν τα έχουν παραλάβει.