Παραμένει αντιπεριφερειάρχης Χίου ο Παντελής Βρουλής – Ποιος καταλαμβάνει ποια θέση

Χωρίς εκπλήξεις ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, οι αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου.

Αντιπεριφερειάρχης Χίου παραμένει ο κ. Παντελής Βρουλής και ακολουθούν οι κ.κ. Παντελής Μπουρνιάς, με αρμοδιότητες στην καινοτομία, βιομηχανία, ενέργεια και στους απόδημους, ο Νίκος Νύκτας, με αρμοδιότητα την προώθηση των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου και άμισθος ο Γιώργος Αρβανίτης με αρμοδιότητα τη σύνδεση των νησιών και τις συγκοινωνίες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για περίοδο 30 μηνών):

Αστυρακάκης Κωνσταντίνος

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης: Αρώνης Κωνσταντίνος

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:

Αντωνέλη Αναστασία με αρμοδιότητα τον ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Δήσσος Μιχαήλ – Άνθιμος με αρμοδιότητες τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Καλλίας Δημήτριος με αρμοδιότητες την ΔΙΟΙΚΗΣΗ και τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κυρατζής Ευστράτιος με αρμοδιότητες τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ και το ΕΣΠΑ

Χατζηκυριαζής Χρυσόστομος (Τόμμυς) με αρμοδιότητα τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εντεταλμένος Σύμβουλος (έμμισθος):

Κουρσουμπάς Δημήτριος με αρμοδιότητες την ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ και τον ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ

Π.Ε. ΧΙΟΥ

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης: Βρουλής Παντελής

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:

Μπουρνιάς Παντελής με αρμοδιότητες την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, την ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, την ΕΝΕΡΓΕΙΑ, το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και τον ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

Νύκτας Νικόλαος με αρμοδιότητα την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εντεταλμένος Σύμβουλος (άμισθος): Αρβανίτης Γεώργιος με αρμοδιότητα τις ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ και την ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης :

Μαυρατζώτης Ελισσαίος

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:

Καλτάκης Ιωάννης με αρμοδιότητα τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εντεταλμένος Σύμβουλος (έμμισθος):

Ανδρεάδου Σουλτάνα (Άννη) με αρμοδιότητες την ΠΑΙΔΕΙΑ και την ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι (άμισθοι):

Καλβίνου Δέσποινα με αρμοδιότητα τα ΘΕΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Μάρκου Νικόλαος με αρμοδιότητες το ΚΕΓΕ και το ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

Έπαρχος: Κουτσογιάννης Απόστολος

Εντεταλμένος Σύμβουλος (άμισθος): Βλάττας Λαμπρινός Άγγελος με αρμοδιότητες τα ΘΕΜΑΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ

Έπαρχος: Μαρκάκης Κωνσταντίνος

Εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου παραμένει ο Αριστόβουλος Ελευθερίου.