Έως το τέλος του έτος η προθεσμία για επιμήκυνση των στεγαστικών δανείων του ΟΕΚ

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, εν όψει της επιμήκυνσης των δανείων που έλαβαν από τις τράπεζες. Η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν η 30ή Απριλίου 2015.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας κ. Γιώργο Σταθάκη και την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας κα Ράνια Αντωνοπούλου.

Με βάση τον νόμο 4305/2014 τα στεγαστικά δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι «οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των 6 μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων».

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ, χωρίς να παρεμβάλλεται βάσει του νόμου στην διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα για τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου, ο Οργανισμός εξακολουθεί να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό της δεν υπερβαίνει αυτό το οποίο θα εκτιμηθεί με βάση το ισχύον (κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης) επιτόκιο.