Παράταση για το μεταφορικό ισοδύναμο

Μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2019 παρατείνεται η περίοδος για οριστική υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της 2ης φάσης για το μεταφορικό ισοδύναμο, των επιχειρήσεων νησιών της πιλοτικής εφαρμογής για δαπάνες μεταφορών που έγιναν από 1/07/2018 έως 31/12/2018.

Από τη Δευτέρα 07/01/2019 παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής για τις επιχειρήσεις με έδρα στο σύνολο της νησιωτικής χώρας (πλην Εύβοιας, Κρήτης και Λευκάδας). Η έναρξη υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για παραστατικά του 2019 θα ανακοινωθεί σε επόμενο χρόνο.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια