Παράταση για το πρόγραμμα αλιείας

Μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018 στις 14.00 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, για τα ΜΕΤΡΑ :
• 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
• 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια»
• 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,
• 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» και
• 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια