Παράταση για τον δασικό χάρτη Νεοχωρίου

Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων για τον δασικό χάρτη της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου του δήμου Χίου. για τους κατοίκους εσωτερικού και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή.
Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στην οδό Κύπρου 2, 82132 Χίος, (τηλ. 2271043333) τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.
Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης Νεοχωρίου βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια