Παράταση στις αιτήσεις για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στην παράκτια αλιεία

Παρατείνεται έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 717/2014, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή ενότητα Χίου.

Την ενίσχυση αυτή δικαιούνται παράκτιοι αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που η αλιευτική τους άδεια είναι σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΟΣΠΑ (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing), αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο ΟΣΠΑ.

Οι κωδικοί αυτοί χορηγούνται από το τμήμα αλιείας της Π.Ε. Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 44438.