Παράταση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Παρατείνεται έως τις 29 Δεκεμβρίου 2023 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής  ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για την δράση 3.a.1 “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.

Την σχετική απόφαση υπέγραψε, σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κώστας Μουτζούρης.