Παρατείνεται έως 29 Ιουλίου η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κας Κατερίνας Παπανάτσιου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31.5.2019 (Β’ 2007):

– Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι τις 29.7.2019.

– Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι τις 29.7.2019.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια