Παρατείνεται έως 31 Ιουλίου η ισχύς των ΔΕΕ υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Νέα παράταση στα δελτία εκπαίδευσης εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιων οδηγών έως τις 31 Ιουλίου 2019 έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δεδομένης – όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του – και της συσσώρευσης σημαντικού αριθμού φακέλων στην ̟πλειονότητα των υ̟πηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, λόγω της μέχρι ̟πρότινος αδυναμίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς.

Η παράταση αυτή έχει στόχο να διευκολύνει τη ροή των προγραμματιζόμενων εξετάσεων που εκκρεμούν μέχρι τώρα.

Σε σχετική εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας δύνανται να εξετάσουν κατά περίπτωση παράταση ισχύος των ∆ΕΕ που έληξαν, για την αντιμετώπιση του θέματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού λάβουν υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής ∆ιαδικασίας» όπως ισχύει.

Το παραπάνω αφορά τους υποψήφιους για τους οποίους είχαν προγραμματιστεί εξετάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν και στους υποψηφίους που είχαν αιτηθεί και για τους οποίους δεν προγραμματίστηκαν εξετάσεις για τον προαναφερθέντα λόγο. Σε κάθε περίπτωση η παράταση ισχύος των ανωτέρω ∆ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Ιουλίου 2019.

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια