Παρατείνεται για 20 ημέρες η ευνοϊκή ρύθμιση ελέγχου οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Παρατείνεται για 20 ημέρες και συγκεκριμένα έως τις 20 Οκτωβρίου 2015 η πρώτη καταληκτική προθεσμία εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, η οποία έληξε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ότι:

Η πρώτη εκ των τριών καταληκτικών ημερομηνιών, που είχε οριστεί η 30ή Σεπτεμβρίου 2015 και παρατείνεται για τις 20 Οκτωβρίου 2015 αφορά τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30.6.2014.

Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας, το διάστημα της παράτασης των είκοσι ημερών μπορούν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης, περί καταβολής μειωμένου πρόσθετου ειδικού τέλους προσκομίζοντας το όχημα τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Για την ίδια κατηγορία οχημάτων μέχρι και την ημερομηνία παράτασης της πρώτης καταληκτικής προθεσμίας, δηλαδή στις 20 Οκτωβρίου 2015, θα καταβάλλεται μειωμένο τέλος (33 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα), ενώ μετά την παρέλευση της νέας προθεσμίας, για το διάστημα από 21 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται το πλήρες (αναλογούν) πρόσθετο ειδικό τέλος (65 ευρώ για ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα).

Υπενθυμίζεται, τέλος, από το Υπουργείο ότι ο σχετικός νόμος (ν.4336/2015) προβλέπει ότι εφόσον παρέλθει και η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τότε από 1η Ιανουαρίου 2016 θα επιβάλλεται και το πρόστιμο των 150 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και μετά την προθεσμία καταβολής του, προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο.

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του τονίζει ότι «κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και καλεί τους πολίτες να διεκπεραιώσουν εγκαίρως τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους στα ΚΤΕΟ, για να μην υπάρχει ταλαιπωρία, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και οι δυσλειτουργίες της τελευταίας στιγμής».