Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων για επενδύσεις σε οινοποιεία

Παρατείνεται μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018 η προθεσμία υποβολής των προγραμμάτων επενδύσεων σε οινοποιεία, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτήν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.