Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Έως την 15η Ιουνίου 2018, αντί της 15ης Μαΐου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2018, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής και στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκε ομόφωνα εκτελεστικός κανονισμός από την αρμόδια επιτροπή της Ε. Ε., στις 26 Απριλίου.

Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε., το Υπουργείο θα προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις των εθνικών αποφάσεων.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια