Παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου έως τις 29 Νοεμβρίου

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και για το Ελληνικό Δημόσιο από την 1 Οκτωβρίου 2019 μέχρι την 29 Νοεμβρίου 2019 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται στην περιφερειακή ενότητα Χίου, καθώς και στις Π.Ε.  Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.