Παρατείνονται έως 31 Δεκεμβρίου οι ανέπαφες συναλλαγές χωρίς ΡΙΝ

Παρατείνεται έως την 31η  Δεκεμβρίου 2020 η εφαρμογή του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς την χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

Όπως αναφέρει η ΕΕΤ, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, από την 30ή Μαρτίου 2020, οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς να είναι απαραίτητη η παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος που διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ συνεχίζει να ζητείται από τον κάτοχο της κάρτας η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS.

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή των συναλλασσόμενων στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΕΤ.