Πενιχρή για εκλογικό μήνα η αύξηση της αεροπορικής κίνησης τον Μάιο

Αύξηση της αεροπορικής κίνησης κατεγράφη τον μήνα Μάιο στη Χίο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ωστόσο δεν είναι και ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι ήταν εκλογικός μήνας.

Τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία της αεροπορικής κίνησης του κρατικού αερολιμένα Χίου “Όμηρος” έχουν ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΪΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 2022 2023 ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Κινήσεις αεροσκαφών εσωτερικού 432 460 6,48
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Αφίξεις επιβατών εσωτερικού 10.212 10.579 3,59
Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού 10.664 11.140 4,46