Πέντε προσλήψεις στους δήμους Οινουσσών και Ψαρών

Την κάλυψη πέντε θέσεων προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στους δήμου Οινουσσών και Ψαρών, προβλέπει η 10Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Συγκεκριμένα:

Στον δήμο Οινουσσών προβλέπονται τρεις προσλήψεις προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των ειδικοτήτων οικονομικού – λογιστικού, πληροφορικής και πολιτικών μηχανικών.

Στον δήμο Ψαρών προβλέπονται δύο προσλήψεις τεχνολογικής εκπαίδευσης των ειδικοτήτων διοικητικού – λογιστικού και μηχανικών πολιτικών έργων υποδομής.

Συνολικά, η  προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σε όλη τη χώρα.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια