Περιβαλλοντική γωνιά στο 1ο Δημοτικό

Με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη  μόλυνση του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, την αποψίλωση των δασών και τα είδη υπό εξαφάνιση, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, συμμετέχει στο πρόγραμμα πρόγραμμα  Εrasmus +  με τίτλο: Be   Friend with nature για τα έτη 2019-2021.

Στο  πρόγραμμα  συμμετέχουν  4 ακόμα σχολεία από την Ιταλία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Η συνεργασία  μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης έχει συμβάλλει στη γνωριμία με άλλους πολιτισμούς  και την  επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και λαούς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε μια  όμορφη “γωνία Erasmus στο χώρο υποδοχής του σχολείου μας, όπου θα δημοσιεύονται οι εργασίες των μαθητών  και θα αναρτούνται φωτογραφίες από τις  δράσεις  των συνεργαζόμενων  σχολείων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια