Πήρε φόρα η Κανταράκη, βάζει ιδιώτη και στα πλυντήρια του νοσοκομείου Χίου

Μετά τον τομέα της καθαριότητας του νοσοκομείου Χίου, τον οποίο η διοικήτριά του κα Ελένη Κανταράκη προετοιμάζεται να παραδώσει σε ιδιώτη εργολάβο, βγάζοντας στην ανεργία 23 εργαζόμενους, ένας ακόμα τομέας του νοσοκομείου, αυτός των υπηρεσιών καθαριότητας – πλύσης – σιδερώματος ιματισμού έχει ήδη ανατεθεί σε ιδιώτη.

Η υπόθεση προχώρησε εδώ και περίπου έναν μήνα χωρίς την παραμικρή δημοσιότητα μέχρι την περασμένη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, οπότε αι αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για την ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Μάλιστα, πρόκειται για απευθείας ανάθεση, με την χρήση της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει αυτή την δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις (…κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση) και για προϋπολογισμό δαπάνης μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ.

Η απόφαση σκοπιμότητας ελήφθη από το Δ.Σ. του νοσοκομείου στις 2 Μαρτίου 2021, εστάλησαν προσκλήσεις σε τρεις εταιρείες του κλάδου, όλες στην Αττική και στην συνέχεια το Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2021 (το πρακτικό αναρτήθηκε στην Διαύγεια την περασμένη Παρασκευή) ανέθεσε στον μειοδότη την εταιρεία ΓΕΝ-ΚΑ, με έδρα την Αργυρούπολη Αττικής, το έργο, αντί ποσού 19.897 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και για χρονική περίοδο 2,5 μηνών.

Πώς έφτασε το Δ.Σ. στην απόφαση για τον ιδιώτη;

Μετά βεβαιότητος ουδείς γνωρίζει, πλην των άμεσα εμπλεκομένων υπηρεσιακών και μελών του Δ.Σ., πώς έφτασε η κα Κανταράκη στη απόφαση να ανατεθούν οι υπηρεσίες πλυντηρίων κ.λπ. σε ιδιώτη εργολάβο, αφού δεν έχει γίνει γνωστή η με αριθμό 6/2.3.2021 απόφαση του Δ.Σ., με τη οποία αποφασίσθηκε η σκοπιμότητα ανάθεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών στον ιδιώτη.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, όπου λειτουργεί η μονάδα πλυντηρίων – σιδερώματος, απασχολούνται εργαζόμενοι του νοσοκομείου και ο συνήθης αριθμός τους ήταν πέντε. Το τελευταίο διάστημα συνταξιοδοτήθηκε ένας εξ αυτών, ενώ ένας ακόμα εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε άλλη υπηρεσία.

Εικάζεται ότι εξ αυτού του λόγου, δηλαδή της μείωσης του προσωπικού, η διοίκηση βρήκε την ευκαιρία αντί να ενισχύσει το τμήμα να καλέσει και μάλιστα με τις συνοπτικές διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης ιδιώτη εργολάβο.

Θα μπορούσε δε να είχε ληφθεί υπόψη αφενός το γεγονός της συνταξιοδότησης εργαζομένου και αφετέρου της άμεσης ενίσχυσης του τμήματος είτε με μετακίνηση προσωπικού, είτε με νέα πρόσληψη, ακόμα και με μισθοδοσία από τη περιουσία του νοσοκομείου. Όμως, φαίνεται ότι αυτό δεν αποτελεί επιλογή της διοικήτριας του νοσοκομείου Χίου.

Πώς… ράφτηκε το κουστούμι της εργολαβίας των 2,5 μηνών

Αφού, λοιπόν, η διοικήτρια του νοσοκομείου άφησε να περάσει άπρακτος ο χρόνος και να μείνει χωρίς προσωπικό το συγκεκριμένο τμήμα ως μόνη «λύση» πρόβαλε ο ιδιώτης εργολάβος.

Όμως, ούτε κι εδώ τηρήθηκαν οι κανόνες, που ορίζουν ότι αν πράγματι το νοσοκομείο έχει ανάγκη αυτών των υπηρεσιών από ιδιώτη, εκπονεί μια οικονομοτεχνική μελέτη (άλλωστε το έχει ξανακάνει με την περίφημη της καθαριότητας, όπου δεν υπολογίζει ως έξοδο τον ΦΠΑ!) και προκηρύσσει διαγωνισμό για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Αντιθέτως, επέλεξε την απευθείας ανάθεση και μάλιστα για περίοδο 2,5 μηνών. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Γιατί; Μα ακριβώς γιατί τόσο βόλευε για την απασχόληση πέντε εργαζομένων από τον ιδιώτη εργολάβο ο επιτρεπόμενος προϋπολογισμός της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή του 20χίλιαρου. Και τι θα γίνει μετά τους 2,5 μήνες, οπότε και θα λήξει η εργολαβία της ΓΕΝ-ΚΑ; Θα γίνει νέα απευθείας ανάθεση ή θα ενισχυθεί το τμήμα με εργαζόμενους του νοσοκομείου; Το δεύτερο φαντάζει απίστευτο.

Έτσι, από την τρέχουσα εβδομάδα, εκτός απροόπτου, αναμένεται ότι οι πέντε εργαζόμενοι της ΓΕΝ-ΚΑ θα αναλάβουν εργασία στα πλυντήρια – σιδερωτήρια του νοσοκομείου Χίου.

Απευθείας ανάθεση, όμως κι αυτή να σου… πετύχει

Ακόμα και αυτή η νομότυπη μεν, αλλά ουσιαστικά επίμεμπτη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που έχει γίνει κανόνας από πολλούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (βλέπε δήμος Χίου), στην προκειμένη περίπτωση βγάζει μάτι.

Από τις τρεις εταιρείες που προσκλήθηκαν η μία (CRYSTAL CLEANING SERVICES) έδωσε για έργο προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, προσφορά 21.000 ευρώ! Οπότε, αυτομάτως απορρίφθηκε.

Η άλλη (GREEN POWER CLEANING) έδωσε προσφορά 19.950 ευρώ, δηλαδή έχασε την δουλειά για 53 ευρώ, αφού η ΓΕΝ-ΚΑ είχε προσφέρει 19.897 ευρώ (φοβερή ακρίβεια).

Η απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση των υπηρεσιών πλυντηρίου – σιδερώματος στην ΓΕΝ-ΚΑ

genka_26.3.2021