Στον δήμο Χίου ποσό 19.555,81 ευρώ για μισθώματα σχολικών μονάδων