Πιστώθηκε στον δήμο Χίου ένα εκατομμύριο ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ

Χαράς ευαγγέλια στην Τεχνική Υπηρεσία και στον δήμο Χίου, γενικότερα, αφού μετά από απραξία πολλών μηνών εδέησε το ΕΠΠΕΡΑΑ («Επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη») και πίστωσε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για την πληρωμή διαφόρων εν εξελίξει έργων, που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό που πιστώθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 20915 στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα κατευθυνθεί για την αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του δήμου Χίου και της Αμανής, καθώς και για τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αμανής, Χίου, Ψαρών και Οινουσσών.