Πληρώνει το Leader

Ξεκίνησαν οι πληρωμές των πρώτων επενδύσεων για το πρόγραμμα  CLLD/LEADER ιδιωτικών έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η διαδικασία της πληρωμής έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, λίγες ημέρες μετά το αίτημα του επενδυτή και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των 44 ενταγμένων επενδύσεων, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους περίπου 1.045.000,00€ ενώ έως το 2023 που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, θα επιχορηγηθούν οι επιχειρήσεις του νησιού μας με περίπου 3.400.000,00€.

Από τη ΕΤΑΧ με ανακοίνωση της, καλεί τους επενδυτές που έχουν ολοκληρώσει μέρος της επένδυσης τους, να προχωρήσουν στα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμής. Η ΕΤΑΧ από την πλευρά της θα συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώνει ταχύτατα τις αξιολογήσεις των αιτημάτων και κατ’  επέκταση των πληρωμών.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια