Ποσό 1.340.000 ευρώ για 44 παιδικές χαρές

Με το ποσό του 1.340.000 ευρώ επιχειρεί ο δήμος Χίου να αποκαταστήσει την ασφάλεια και λειτουργικότητα στο δίκτυο των παιδικών χαρών σε όλο το νησί, επιλέγοντας – στην τρέχουσα φάση – 44 εξ αυτών.

Στόχος μας, τόνισε την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς, είναι η ασφάλεια των παιδιών και στη κατεύθυνση αυτή γίνεται ενδελεχής έλεγχος σε όλες τις παιδικές χαρές, προκειμένου να εξασφαλισθεί το πιστοποιητικό ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας τους, ενώ από κάποιες ξηλώνονται όργανα και εξοπλισμός που δεν παρέχουν ασφάλεια.

Η χρηματοδότηση για τις 44 παιδικές χαρές προέρχεται είτε από τον προϋπολογισμό του δήμου, είτε από άλλα προγράμματα, όπως το πράσινο ταμείο (306.000 ευρώ) για εννέα και το Φιλόδημος, με το ποσό των 410.000 ευρώ για την αποκατάσταση άλλων εννέα παιδικών χαρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ήδη ολοκληρώθηκε μια εργολαβία για 12 παιδικές χαρές, ενώ για άλλες βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες και εργασίες.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια